Dostawca serwisu

Mirosław Wróbel Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4a
54-610 Wrocław

SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Nr KRS: 0000146989
Numer  identyfikacji podatkowej: 894-26-48-923
Wysokość kapitału zakładowego: 6 700 000,00 ZŁ PLN